วัดเทพมณเฑียร สมาคมฮินดู สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก

“วัดเทพมณเฑียร” สังคมฮินดู หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า โบสถ์เทพมณเฑียร เป็นอาคารเล็กๆ ภายในโรงเรียนภารัตวิทยาลัย บริเวณด้านหลังวังบูรพา ตั้งอยู่ใกล้กับโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า ซึ่งเดิมเรียกว่า “ศาสนาฮินดู” แล้วจึงเปลี่ยนมาเป็น “สังคมฮินดู” จนถึงปัจจุบัน

ประวัติวัดเทพมณเฑียร

วัดเทพมณเฑียร เดิมเป็นเพียงสถานที่ที่ชาวฮินดู ภารตะ ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้สถาปนาขึ้นเพื่อรวมใจของผู้ศรัทธาเป็นหนึ่งเดียว ตั้งอยู่ในอาคารเล็กๆ ภายใต้ชื่อ “ศาสนาฮินดู” และต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนาฮินดูจนเกิดความศรัทธา ขยาย โรงเรียนภารัตวิทยาลัยที่อยู่บริเวณเดียวกัน เมื่อมีการก่อตั้งทั้งโรงเรียนและอาคารสมาคมขึ้น จึงได้ก่อตั้งวัดเทพมณเฑียรขึ้น

ซึ่ง “วัดเทพมณเฑียร” ได้ถูกอัญเชิญมาเพื่อเทพเจ้า กุญแจเทพเจ้าและเทพธิดาของชาวฮินดูมาจากประเทศอินเดียเพื่อประดิษฐานในโบสถ์แห่งนี้พร้อมกับพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ มิถุนายน พ.ศ.

ปัจจุบันมีเทวรูปหินอ่อนมากมายประดิษฐานอยู่ เช่น พระวิษณุ และพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นประธานของสถานที่แห่งนี้ ได้แก่ พระพรหมและพระสรัสวดี พระทุรคา พระพุทธองค์ พระราม และภควดีสีดา พระกฤษณะ และชาย เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมเทพเจ้าในศาสนาฮินดูมากมาย

เทพเจ้าฮินดูที่วัดเทพมณเฑียร


พระวิษณุและพระแม่ลักษมี

พระประธานในวัดเทพมณเฑียรดังที่เราทราบกันดีว่าเรื่องราวของท่านทั้งสองมีชื่อเสียงมากในเรื่องความรักสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริตของทั้งสองทำให้ผู้ที่มีศรัทธามาสักการะที่นี่ พวกเขามักจะมารวมตัวกันเพื่อขอพรเกี่ยวกับความรักมากมาย

พระพรหม

พระพรหมเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสรรพสิ่งในจักรวาล และเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์และความเมตตา ใครก็ตามที่บูชาพระพรหมจะประสบความสำเร็จในการงาน เป็นที่รักของทุกคน มีลาภทางการเงิน และมีสุขภาพแข็งแรง

แม่ทุรคา

แม่พระเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและพลัง เป็นพระแม่อุมาเทวีอีกรูปแบบหนึ่ง ภรรยาของพระศิวะ เทพผู้ทำลายล้าง


พระพุทธเจ้า

ชาวฮินดูเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารองค์ที่ ของพระวิษณุ สัญลักษณ์ของการอหิงสาหรือที่เรียกว่าอาสิงห์

พระรามและภักดีสีดา

พระรามเป็นอวตารที่เจ็ดของพระวิษณุ เป็นอีกรูปหนึ่งของพระวิษณุที่จุติมาเพื่อปราบมาร และเป็นอิริยาบถที่ชาวฮินดูนับถืออย่างสูง

พระกฤษณะและพระแม่ธาราเทวี

พระกฤษณะเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู เป็นอวตารที่ ในอวตารทั้ง 0 ของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ ในนิกายว่ากันว่าพระกฤษณะเกิดมาเพื่อทำลายปีศาจคังซา ผู้สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎร ปรากฏในมหาภารตะ ทรงเป็นผู้ริเริ่มคัมภีร์ภควัทคีตา และให้มนุษย์ทำสิ่งที่ถูกต้องตามหน้าที่ของตนและชี้นำผู้ศรัทธาให้มีคุณธรรมอันสูงสุด

ท่านหนุมาน

อวตารของพระศิวะ เขาเป็นลูกศิษย์และเป็นหัวหน้าคนรับใช้ของพระราม ใครคอยปกป้องและดูแลรา

พระพิฆเนศ (พระพิฆเนศ)

พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู เป็นอีกหนึ่งความไว้วางใจของคนไทย มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะขจัดอุปสรรคทั้งปวงได้ ยังช่วยให้ประสบความสำเร็จในเกือบทุกด้านอีกด้วย สมหวังดังปรารถนา เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ด้วยปัญญาอันยิ่งใหญ่

พระพิฆเนศ หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ พระพิฆเนศ พระพิฆเนศ พระพิฆเนศ หรือพระคณาปติ เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ พระองค์ทรงเป็นเทพแห่งศิลปะ วิทยาศาสตร์ และการเขียนด้วย


หลักเกณฑ์การบูชารูปเคารพวัดเทพมณเฑียร

แต่งกายสุภาพ ไม่ทะเลาะวิวาท หรือพูดจาหยาบคาย
ไม่รบกวนผู้ที่มีศรัทธาไปไหว้พระองค์อื่น
ไม่อนุญาตให้ธูปและเทียนวัดเทพมณเฑียรเข้าไปในวัดโดยเด็ดขาด
ภายในวัดไม่มีเครื่องบูชาจำหน่าย ควรเตรียมมาเอง
ห้ามนำเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ บุหรี่ หรือสุราเข้าไปในบริเวณวัดโดยเด็ดขาด

ถวายสักการะและถวายเครื่องบูชา

ทำทุกวันหรือทำทุกวันขึ้น ค่ำ ค่ำ หรือทำในวันเกิดของตัวเอง เช่น ถ้าเกิดวันจันทร์ก็ทำวันจันทร์ หรือทำในวันปกติของพระเจ้านั้น

วันจันทร์เป็นวันของพระศิวะ
วันอังคารเป็นวันพระพิฆเนศและหนุมาน
วันพฤหัสบดีเป็นวันพระวิษณุ
วันศุกร์เป็นวันพระแม่อุมาเทวี

ไซมุคนไหนอยากจะขอความรักจากเทพเจ้าฮินดูบ้าง? วัดเทพมณเฑียรเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจ เพราะผู้ศรัทธาหลายๆคนที่ไปสักการะมักได้รับสมความปรารถนาซึ่งนอกเหนือจากการขอพรเรื่องความรักแล้วยังสามารถอธิษฐานขอพรทางการเงิน การงาน การศึกษา ความสำเร็จจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้อีกด้วยเพราะมีเทพเจ้ามากมายประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้

สำหรับผู้ที่กลัวไปแล้วไม่รู้จะเริ่มไหว้อย่างไร สามารถสอบถามกับพราหมณ์ประจำวัดเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการไหว้ รวมทั้งเปิดตาพระพุทธรูปได้

การท่องเที่ยว

วัดเทพมณเฑียร ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ใกล้ชิงช้ายักษ์ สามารถเดินทางได้ทั้ง
โดยรถประจำทาง : รถโดยสารประจำทางสาย 0, , , , , , และรถโดยสารปรับอากาศหมายเลข
MRT : ลงที่สถานีสามยอด

ข้อมูลการติดต่อวัดเทพมณเฑียร

เวลาเปิด-ปิด : จันทร์-ศุกร์ เวลา 0.00-0.00 น. พัก ชั่วโมง เวลา .00-.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดต่างๆ เปิดให้เข้าได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 0.0-0.0 น

ที่อยู่ : สำราญราษฎร์ – ถนนสิริพงษ์ เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพฯ
ที่ตั้ง: วัดเทพมณเฑียร
Fcebook: ฮินดูมาจกรุงเทพ, สมาคมฮินดูวัดเทพมณเฑียร
โทรศัพท์ : 0–

อย่างไรก็ตาม การขอพรจากเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ควรใช้วิจารณญาณ

บทความที่เกี่ยวข้อง
ชวนกราบไหว้พระแม่ลักษมีพร้อมแจกพิกัดเคล็ดลับทำปัง!
ขอพรด้านนี้ บูชาองค์ไหนครับ? พร้อมแจกพิกัดการบูชาและขอพรจากเทพเจ้าแต่ละองค์ (ตอนที่ )
ขอพรด้านนี้ บูชาองค์ไหนครับ? พร้อมทั้งแจกพิกัดการบูชาและขอพรจากเทพเจ้าแต่ละองค์ (ตอนที่ )
ไหว้พระธาตุปีเกิด เสริมสิริมงคลชีวิต (PART)

ติดตามอินสปี้ได้ที่
ยูทูป:
https://www.youtube.com/@Inzpy
เฟสบุ๊ค:
https://www.fcebook.com/inzpyth/